Home

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


obrázek

Provozní řád pro strávníky mateřské školy a jejich rodičeVeškeré informace o školní jídelně, včetně jídelníčků, najdete na internetových stránkách: www.sjpellicova.cz.Školní kuchyně - všeobecné informace


V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ má strávník nárok na zvýhodněnou stravu, tj. za cenu potravin, pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve školském zařízení (vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, § 4, odst. 9). Další dny je zákonný zástupce povinen dítě ze stravování ODHLÁSIT. Pokud tak neučiní, je zákonný zástupce povinen uhradit cenu oběda v plné výši.

Požadavek na přihlášení či odhlášení stravy musí být doručen nejpozději do 10:30 hod. předcházejícího pracovního dne: Neodhlášený oběd (1. den nemoci) lze vyzvednout v kuchyni od 11:15 do 11:30.
Jídlo vydáváme pouze do přinesených jídlonosičů nebo plastových misek s víčkem, nevydává se do sklenic ani do skleněných nádob. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Alergeny v potravinách

Na základě novely Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 1169/2011 EU článek 21, vstupuje v platnost od 13.12. 2014 povinnost týkající se uvádět alergeny v potravinách. Tuto informaci školní jídelna uvádí na jídelním lístku pod čísly.
Školní jídelna má pouze povinnost informační, tzn. nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám, jelikož není možné se při výrobě jídel jednotlivě věnovat strávníkům s potravinovou alergií.