Home

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


obrázek

Ceník / Poplatky


Výše měsíční úplaty stanovená MŠ na školní rok 2023/2024
750,00 Kč

Tuto částku je třeba uhradit vždy do 15. dne v měsíci na účet MŠ 35-4737730217/0100 pod přiděleným V.S. žáka.

Ředitel stanoví měsíční výši úplaty na školní rok a zveřejní ji na příslušném místě ve škole v termínu do 30. června předcházejicí školního roku. Zvláštnosti a vyjímky, týkající se úplaty za předškolní vzdělávání je nutné mít popsány v interní normě školy.

Stravné:

Cena stravy: dítě 3 - 6 let
46,- Kč / den
Cena stravy: dítě 7 - 10 let
50,- Kč / den

Stravné dětí v MŠ je nutné uhradit do každého 25. dne předchozího měsíce na účet školní jídelny Pellicova 10634621/0100 pod přiděleným V.S. žáka. Strava bude vydávána pouze těm dětem, jejichž rodiče prokazatelně uhradili předepsanou finanční částku za stravné na následující měsíc.
Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v červenci strávníkům, kteří definitivně končí školní docházku. U strávníků, kteří pokračují v docházce se přeplatek automaticky převádí do příštího školního roku.