Home

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


obrázek

Ceník / Poplatky


Výše měsíční úplaty stanovená MŠ na školní rok 2023/2024
750,00 Kč

Tuto částku je třeba uhradit vždy do 15. dne v měsíci na účet MŠ 35-4737730217/0100 pod přiděleným V.S. žáka.

Ředitel stanoví měsíční výši úplaty na školní rok a zveřejní ji na příslušném místě ve škole v termínu do 30. června předcházejicí školního roku. Zvláštnosti a vyjímky, týkající se úplaty za předškolní vzdělávání je nutné mít popsány v interní normě školy.

Stravné:

Cena stravy: 2 svačiny + oběd
50,- Kč / den
Cena stravy: 2 svačiny + oběd - děti s odloženou docházkou
54,- Kč / den

Svačinky i obědy jsou k nám dováženy ze ŠJ Pellicova/MŠ Zdislava. Spravovat přihlašování/odhlašování stravy můžete přes aplikaci ICanteen. Od ledna 2024 budou veškeré zálohy na stravné hrazeny na účet MŠ Zdislava, variabilní symboly zůstávají v platnosti.

Předpis záloh stravného pro děti:
odhad 20 dnů x 50,- = 1 000,- Kč trvalý příkaz - minimum
odhad 20 dnů x 54,- = 1 080,- Kč trvalý příkaz - minimum

Číslo účtu platné od 1.1.2024 - stravné 219 - 5169850257 / 0100 pod přiděleným V.S. žáka.