Home

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


obrázek

Informujeme rodiče


9.3.2021: Školková hra

Na soukromé facebookové skupině školky proběhne od 09.03.2021 "Školková hra".

Více informací ve skupině.


1.3.2021: Informace k nouzovému stavu ve školství
Ke školám, které byly zveřejněny na stránkách magistrátu města Brna, jako sběrné školy pro nutné případy rodičů v první linii se přidává základní a mateřská škola, Vedlejší 10, p.o., 625 00


1.3.2021: Uzavření MŠ
Z důvodu nařízení vlády je mateřská škola do odvolání uzavřena.


17.2.2021: Znovuotevření MŠ
Dne 17.02.2021 se MŠ otevírá po nařízené karanténě.


26.10.2020: Zkrácený provoz
Z technických důvodů bude provoz MŠ do 6.11.2020 zkrácen od 7:00 do 13:30.
Děkujeme za pochopení


27.8.2020: Důležité informace k 01.09.2020
Od 01.09.2020 - 03.09.2020 bude MŠ otevřena od 7:00 do 8:30 pro příchod dětí do mateřské školy.
Rodiče dětí, kteří již mateřskou školu navštěvovali budou děti předávat paní školnici u vstupu do mš.
Nové děti doprovází do šatny mateřské školy pouze jeden rodič, který se zdrží nezbytně nutnou dobu 3-5 min.
V šatně budou přítomni max. 3 rodiče se třemi dětmi.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE BUDE 03.09.2020 OD 15:30, kde Vám budou zodpovězeny všechny vaše dotazy.
Děkujeme za pochopení
Ředitelství MŠ


17.6.2020: Pasování školáků
27.srpna od 15.00hod proběhne na zahradě MŠ pasování školáků a společné rozloučení.
Všichni jste srdečně zváni  Špekáčky s sebou, pití zajistíme.


26.5.2020: DODATEČNÁ ÚPRAVA VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ( Od 01.06.2020 - 30.6.2020 )

Příchod dětí do MŠ od 7:00 - 8:00. Po osmé hodině bude MŠ uzavřena.

Upravený provoz MŠ od 7:00 do 15:30!

Pro rodiče dětí, co jdou po obědě: rodič zazvoní u vstupu do školky (na zahradě) a počká na dítě. (Pedagog dítě doprovodí až ven). Po odchodu posledních rodičů, kteří si dítě vyzvednou po obědě se branka zahrady MŠ uzavírá.

Děti po spaní budou předávány rodičům u branky, která bude zavřená a otevře se pro každé dítě zvlášť. (Dítě bude mít pytlík s věcmi s sebou)

Žádáme o dodržování 2m rozestupů.13.5.2020: Důležitá informace ke znovuotevření MŠ
Mateřská škola Soukenická znovu otevře dne 1.6.2020. Pro více informací volejte na MŠ v úředních hodinách každé pondělí od 8:00-12:00. 
Vláda dnes odsouhlasila, že do konce června ošetřovné ZŮSTÁVÁ ve výši 80% - je však zapotřebí uvést důvody, které budou na čestném prohlášení.


20.4.2020: Důležité upozornění
ŽÁDÁME RODIČE O RYCHLOU ODPOVĚĎ!
Žádáme rodiče o vyjádření zájmu o nástupu dítěte do mateřské školy od 1.6. 2020.
Je nutné počítat se zvýšenými hygienickými opatřeními, která doposud nejsou přesně stanovena. Z našeho pohledu je to celodenní nošení roušky, dezinfekce, snížené počty dětí, spaní, jídlo, společná šatna.
Je nutné také přihlédnout k faktu, že v den nástupu dítěte do MŠ musí být zrušeno využívání OČR.

Kontaktujte nás buď na messenger (můj nebo Ivanky) nebo zavolejte na telefonní číslo školky dnes do 12hod.
obrázek1

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


Motto: "Hrajeme si od jara do zimy, hrajeme si a kamaradíme s přírodou."

Historie MŠ Soukenická sahá od roku 1948. Nachází se v centru města a v blízkosti dopravního uzlu hlavního nádraží, avšak zároveň v klidném prostředí s překrásnou zahradou. Škola rodinného typu s osobnostně orientovanou výchovou, tzv. prožitkové učení.

Škola nabízí logopedickou péči, předcházení specifickým vývojovým poruchám učení, rehabilitaci grafomotoriky, individuální integraci, péči o déti s OŠD. Program na optimalizaci poznávacích funkcí pro předškoláky a další pravidelné i nepravidelné aktivity zaměřené nejen na obsah, ale také na pohodové a přátelské klima v MŠ.

Děti se účastní práce v četných kroužcích.


obrázek2

Adaptační program


Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše škola pro rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují mateřskou školu, adaptační program.

Adaptační program
Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

Adaptační plán má dvě fáze.
    1/ základní
    2/ doplňkovou


Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto:

1. týden
    1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně 1 hod.
    do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hod. - možnost s rodiči

2. týden
    dopolední docházka - možnost s rodiči:
    odchod před obědem - 11:00 hod.
    odchod po obědě - 12:00 hod.


Začíná-li školní rok v průběhu týdne, počítá se 5 pracovních dnů.

Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 14. hodině. To platí jen pokud se nejedná o děti "čtyřhodinové".
Děti tzv. čtyřhodinové: Nástup v 07:30 – 11:30 hod (s obědem 08:00-12:00 hod)
Není možné nastupovat dříve, jelikož není možné zkracovat dětem pobyt venku.Tuto dobu je nutné dodržovat!
Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.