Home

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


obrázek

Režim dne7:00 - 8:00
 • příchod
 • zdravíme se, vítáme se s úsměvem
 • vybíráme hračky dle svého zájmu
 • spontánně si hrajeme
 • v 8.00 rozdělení do tříd
 • společně, ve skupině, individuálně modelujeme, kreslíme, lepíme, vystřihujeme, skládáme, ....
 • provádíme logopedická a grafomotorická cvičení
 • uklízíme hračky a pomůcky
 • v ranním kruhu společně přivítáme nový den, přejeme oslavencům, sdělujeme si pocity, zážitky, ...
 • cvičíme, hrajeme pohybové hry
9:00
 • svačina - dodržujeme hygienická pravidla, máme možnost výběru velikosti porce, celý den dodržujeme pitný režim
 • hrajeme hry s různým zaměřením (smyslové, didaktické), hledáme poučení v knihách, posloucháme hudbu, příběhy, přednášíme, vyprávíme, zpíváme, zařazujeme tvořivou dramatiku
 • chodíme na zahradu
 • účastníme se divadelních a kulturních představení,chodíme plavat
 • dáváme co největší možnost spontánního pohybu a her na školní zahradě a hřišti
12:00
 • obědváme - mám možnost výběru velikosti porce
 • před odpočinkem posloucháme pohádku, zpíváme, posloucháme hudbu, relaxujeme
 • přejeme si příjemný odpočinek, máme u sebe plyšového mazlíčka
 • odpočíváme
 • věnujeme se klidným činnostem, abychom nebudili odpočívající kamarády
 • u předškoláků se snažíme maximálně podpořit rozvoj všech funkcí, které se podílejí na procesu učení
 • vstáváme ,cvičíme na lehátku
12:30
 • odchod dětí po obědě
14:30 - 16:30
 • svačíme
 • kroužky, částečně řízené činnosti, logopedie, předcházení poruchám učení,hrajeme si a vybíráme činnosti do rozchodu dle svého zájmu