Home

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


Prohlášení o přístupnosti


Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.mssoukenicka.cz

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5, vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) a částečně využita technologie JavaScript. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Stránka nemusí být korektně zobrazena na prohlížečích a zařízeních nesplňující normy W3C HTML5 nebo u nichž byla ukončena podpora nebo vývoj.
Internetové stránky využívají moduly třetích stran, které nemusí být syntakticky bez chyb.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 31.8.2020
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 31.8.2020

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým správcem těchto internetových stránek (firmou Ing. Jiří Sychra, IČ: 70412073). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2.

Zpětná vazba

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO má za cíl, aby jí spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO
Soukenická 561/8
602 00 Brno

telefon: 530 310 418
e-mail: info@mssoukenicka.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz